in

ALBERT PIKE. AL III-LEA RĂZBOI MONDIAL. BIBLIA & SPIRITISMUL

Noua Ordine Mondială a frământat în mod constant mințile multor oameni! Însă ce este adevăr și ce este conspirație în legătură cu acest subiect?

Printre numele celor mai prolifici „arhitecți” ai viitoarei orânduiri mondiale se evidențiază un anume …Albert Pike! Într-o scrisoare atribuită lui și datată în 15 august 1871, găsim descris un plan tripartit foarte amănunțit de implementare a respectivei schimbări planetare:

Programarea unui prim război mondial, pentru a înfrânge puterea țarilor ruși ortodocși și a institui un stat comunist ateu – capitol bifat între anii 1914-1918!

Programarea unui al doilea război mondial, pentru a consolida comunismul și a face posibilă apariția unui stat sionist în Israel. Foaia de parcurs a fost bifată între 1939-1945, respectiv în 1948!

În final programarea celui de-al treilea război mondial – între evrei si musulmani- cu debut în Orientul Mijlociu! Aici evenimentele vor trebui să escaladeze exponențial: toate națiunile pământului – împărțite din nou pe această chestiune – vor  lupta între ele până la epuizarea completă din punct de vedere fizic, moral, spiritual și economic! În accepțiunea lui Pike, acesta este timpul când se va genera  cel mai mare cataclism social cunoscut vreodată pe pământ – Armaghedonul!

Începerea conflictului arabo-israelian din Gaza 2023 a demarat oare ultima parte a planului..?

Albert Pike a fost descris ca persoană de geniu.

Absolvent al Universității Harvard, putea să citească și să scrie în 16 limbi diferite.

În decursul vieții a fost poet, filosof, general al armatei Federației în războiul civil american, umanist și filantrop.

A fost declarat trădător, apoi eliberat și reabilitat pe data de 22 aprilie 1866 de către președintele mason Andrew Johnson, cu care a avut imediat o întalnire personală la Casa Albă.

Albert Pike a fost el însuși mason de gradul 33, fondator și reformator al Ritului Scoțian Antic și Acceptat, deținând funcția de Mare Comandor al Francmasoneriei Americane din anul 1859 până în data morții sale 1891.

În 1869 avea să devină unul din liderii de seama ai Cavalerilor Ku Klux Klan (KKK).

Despre francmasonerie, Albert Pike susținea – în lucrarea „Dogmă și ritual” că aceasta „are două doctrine, dintre care una este ascunsă, cunoașterea sa fiind rezervată doar Maeștrilor…, iar cealaltă este publică…”

În aceeași carte, vorbind despre satanism, Pike spune că „Lucifer este purtătorul luminii…fiul dimineții! Este cel care aduce lumina și în toată splendoarea sa intolerabilă orbește pe cei slabi sau sufletele egoiste.”

Curios destin al venerabilului „vizionar”, stranie și periculoasă sursă de „inspirație”..! 

În ce prvește previziunile sale cu privire la Noua Ordine Mondială – ce va rezulta în urma celor trei războaie catastrofice – să fie oare acestea în relație cu capacitățile sale intelectuale remarcabile, sau ar trebui puse în conexiune – la modul cel mai serios – cu tendențioasele șoptiri luciferiene din cadrul ședințelor de spiritism?  

Iată de ce noul conflict dintre evrei și musulmani – început în Gaza în 2023 – poate nici n-ar trebui interpretat în cheia demararii celui de al treilea război mondial – așa zisa ultimă parte a planului de inspirație obscură, spiritistă!

Poate alte întrebări cer mai degrabă atenția noastră!

Este scrisoarea lui Albert Pike autentică?

Cât de demnă de crezut ar trebui să fie din moment ce informațiile provin din lumea întunecatelor duhuri – care sunt într-un război înverșunat împotriva lui Dumnezeu?

Dacă informația chiar ar fi veridică, ce interes ar avea Lucifer, maestrul lui Pike, să comunice în avans planurile sale omenirii?

Iar în final – cu privire la care lucru grav avertiza de fapt profetul biblic Ioan în cartea Apocalipsei când spunea „…Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a coborât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme?”(Apocalipsa 12:12)   

Te rugăm să iei în considerare posibilitatea de a urmări materialul TOP 7 LUCRURI DIN BIBLIE DESPRE SPIRITISM! Vei fi surprins să descoperi lucruri nebănuite!

Știai că Biblia spune – Nr 1. Atunci şarpele  a zis femeii: „Hotărît, că nu veţi muri:  dar Dumnezeu ştie că, în ziua cînd veţi mînca din el, vi se vor deschide ochii, şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscînd binele şi răul.” (GEN 3. 4. 5)

– Da, baza spiritismului şi vrăjitoriei a reprezentat-o minciunile iniţiate de Satan în grădina Edenului către primii oameni – Adam și Eva

– Pentru a aduce la îndeplinire lucrarea sa fãrã sã fie vãzut, Satana a ales sã foloseascã șarpele ca medium – o travestire extrem de bine adaptatã  pentru scopul pe care-l urmãrea, înselarea.

– Iar când Satan vorbește printr-un medium, ideile deformate se transformă în neîncredere, neîncrederea se transformă în înstrăinare, iar înstrăinarea, în frică.

Știai că Biblia spune – Nr 2. Să nu vă duceţi la cei ce cheamă duhurile morţilor, nici la vrăjitori: să nu-i întrebaţi, ca să nu vă spurcaţi cu ei. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru (LEV 19. 31.)

– Ghicirea, cititul în stele, vrăjitoria, descântecele, spiritismul, ghiocul, horoscopul, astrologia fac parte din arsenalul elaborat și totuși rudimentar al Satanei.

– Oamenii nedeprinși să recunoască vocea lui Dumnezeu cad adesea pradă acestor tehnici distrugătoare ale diavolului

Știai că Biblia spune – Nr 3. …El i-a zis: „Cum e la chip?” Şi ea (vrăjitoarea) a răspuns: „Este un bătrîn care se scoală, şi este învelit cu o mantie.” Saul a înţeles că era Samuel, şi s-a plecat cu faţa la pămînt, şi s-a închinat. (1SA 28. 14.)

– În felul acesta este descrisă chiar de Biblie o manifestare antică a spiritismului. Descrisă, nu recomandată. Rezultatul participării la ședința de spiritism a fost tragică în ce-l privește pe curiosul împărat Saul, care dorea să afle voia lui Dumnezeu în locul interzis de Dumnezeu.

– Rezultatul? Saul a murit, pentru că s-a făcut vinovat de fărădelege faţă de Domnul, al cărui cuvînt nu l-a păzit, şi pentru că a întrebat şi cerut sfatul celor ce cheamă morţii (1CR 10. 13.)

Știai că Biblia spune – Nr 4. Apoi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului mincinos, trei duhuri necurate care semănau cu nişte broaşte. Acestea sunt duhuri de draci, care fac semne nemaipomenite, şi care se duc la împăraţii pămîntului întreg ca să-i strîngă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Celui Atotputernic (APO 16, 13.14)

– Metoda înșelării spiritiste a funcționat nu doar în antichitate, când aparent oamenii erau neinformați. Funcționează și astăzi și va cunoaște o creștere exponențială în ceea ce Biblia numește timpul din urmă.

Știai că Biblia spune – Nr 5. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sîngelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpînitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti (EFE 6. 12.13)

– Din cuvintele apostolului Pavel, care remarcă faptul că însuși –  Satana se preface într-un înger de lumină. (Și) Nu este mare lucru dar dacă şi slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii.(2CO 11. 14.15) aflăm că fenomenul spiritist nu este o saga, o poveste de speriat copii.

– Demonii, prin interpuși umani deveniți medii chiar luptă contra oamenilor, uneori în ascuns, uneori pe faţă, în scopul transmiterii mesajelor lor deloc altruiste, ci în întregime lipsite de onestitate.

Știai că Biblia spune – Nr 6. Dacă vi se zice însă: „Întrebaţi pe cei ce cheamă morţii şi pe cei ce spun viitorul, care şoptesc şi bolborosesc”, răspundeţi: „Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său? Vai întreba el pe cei morţi pentru cei vii? La Lege şi la mărturie!” Căci dacă nu vor vorbi aşa, nu vor mai răsări zorile pentru poporul acesta. (ISA 8. 19. 20)

– Deși complicate, Dumnezeu a oferit un zid de protecție incredibil: păzirea legii, a celor 10 porunci. Acesta este testul după care se poate şti dacă cineva lucrează cu Dumnezeu sau cu cel rău.

Știai că Biblia spune – Nr 7. Aşa vorbeşte Domnul: Nu vă luaţi după felul de vieţuire al neamurilor, şi nu vă temeţi de semnele cerului, pentru că neamurile se tem de ele. Căci obiceiurile popoarelor sunt deşarte (IER 10. 2. 3)

– Adversarul omenirii, Satan, este versat. Dar copilul lui Dumnezeu nu are de ce să se teamă.

– Protecția Mântuitorului este la fel de solidă precum o stâncă în mijlocul furtunii:  Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da odihnă (MAT 11. 28.)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings