in

ECLIPSA DIN 8 APRILIE. NIMIC NOU SUB SOARE! BIBLIA & SEMNELE REVENIRII LUI ISUS

,,Eclipsa totală de soare, din 8 aprilie 2024, e semnul revenirii lui Isus Hristos!”

Așa răsună ultimile vești apocaliptice care brăzdează nestingherite internetul! Ziarele anunță „pământul va fi lovit” de o eclipsă totală de soare care va lăsa peste 50 de milioane de oameni într-o beznă totală!

Se fac scenarii, se țes intrigi, se apelează la fricile ancestrale cuibărite adânc în moștenirea transmisă de la o generație la alta!

Dar, până la urmă, cine a spus asta?

Și imediat se apelează la scrierile incașe, mayașe, catrenele lui Nostradamus și… desigur, la Biblie! Nu scrie așa?

În faimoasa carte de aventuri pentru adolescenți, scrisă de Mark Twain, „Un yankeu la curtea regelui Arthur”, eroul principal, Hank Morgan, ajuns în mod misterios din secolul XIX, în primitiva epocă a regelui Arthur, este condamnat la moarte sub influența renumitului vrăjitor Merlin! În ziua execuției, eroul își amintește că, exact la data aceea, urma să aibă loc o eclipsă de soare! Se folosește de acest detaliu și, profitând de temerile și superstițiile din lumea medievală, cu privire la dispariția soarelui ca fiind semnul sfârșitului lumii, Hank nu numai că își scapă viața dar ajunge să fie declarat drept un mare magician al curții regale!

Desigur… zâmbim, o poveste SF pentru adolescenți! Cunoscând însă spiritul lui Mark Twain, înțelegem ironia folosită pentru a satiriza fricile și superstițiile oamenilor legate de eclipsele de soare! Probabil, a avut în minte eclipsa totală de soare din 18 iulie 1860! Sau mai era ceva…

Era, de fapt, o cumplită frică de sfârșit de lume, alimentată și de un întuneric neobișnuit, rămas în mentalul colectiv, un fenomen unic, bizar și spectaculos, din 19 mai 1780, neexplicat pe deplin până astăzi! La începutul zilei erau „nori grei și neobișnuiți, întunecați și în același timp un fel de lumină strălucitoare și roșiatică amestecată…”, după cum nota Generalul George Washington. „Păsările s-au retras să se culce, cocoșii cântau în jur, ca la sfârșitul zilei. Obiectele nu puteau fi distinse, doar la o distanță foarte mică. Și totul purta aspectul de întuneric al nopții.”, scria profesorul de la Harvard, Samuel Williams. Înfricoșați de ce vedeau au fost convinși că era sfârșitul lumii! Dar aceasta nu i-a făcut mai buni sau mai credincioși! Ziarele vremii au consemnat că oamenii pur și simplu au invadat cârciumile, ca să apuce un ultim pahar!

De fapt, eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024, este a 15 eclipsă din secolul XXI. Nu este nici prima, nici singura și nici măcar nu este cea mai întinsă! Va cuprinde o mare parte a Americii de Nord, începând de la Oceanul Pacific de sud, trecând prin nordul Mexicului, până în sud-estul Canadei și oprindu-se în nordul Atlanticului! Cea mai lungă durată va fi de 4 minute și 28 de secunde! Atât! Până la urmă, o eclipsă este un fenomen natural, astonomic, cu o anumită ritmicitate în mecanica cerului!

Revenind la identificare datei de 8 aprilie, 2024 ca fiind sfârșitul lumii… Cine a livrat această …”taină„? Vânătorii de senzațional? Fabricanții de teorii conspirative? Un nou scenariu pentru Hollywood? În orice caz, Biblia sigur NU!

Niciunul dintre cei ce cred în revenirea lui Hristos nu mizează pe așa ceva! Dar atunci pe ce? Pe promisiunea lui Hristos – „Mă voi duce și mă voi întoarce! (Ioan 14) și pe certitudinea traseului deja împlinit pâna acum! Mai este doar puțin…

Iar ca să te asiguri că NU încadrezi greșit „neobișnuitul” eveniment cosmic pe vreo eventuală hartă profetică, materialul TOP 7 SEMNE BIBLICE DESPRE REVENIREA LUI ISUS HRISTOS- de la Opinia Production- îți dă o mână sigură de ajutor. Urmărește-l!

TOP 7 SEMNE BIBLICE DESPRE REVENIREA LUI ISUS HRISTOS

Nr. 1 ,,Îndată după acele zile de necaz „soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, și puterile cerurilor vor fi clătinate.” Matei 24:29

Eclipsa de soare (1780) și ploaia de meteoriți (1833) apar după 1798, când se termină ,,zilele de necaz”.

Nr. 2 „Veți auzi de războaie și vești de războaie: vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. … pe alocuri, vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume. Dar… nu vor fi decât începutul durerilor.” Matei 24:6-8

,,Semnele” din natură și din politică descriu peisajul vieţii dinainte de sfârșit, nu sfârșitul în sine.

Nr. 3 ,,Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.” Matei 24:11-22

Impostura, contrafacerea spirituală și declinul moral completează peisajul sfârșitului.

Nr. 4 ,,În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău; căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt neamurile.” Daniel 12:1

Isus revine (ca Salvator) în contextul unei persecuții de mare anvergură asupra credincioșilor.

Nr. 5 ,,Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul.” Matei 24:14

Revenirea lui Isus este strâns legată de diseminarea Evangheliei în întreaga lume.

Nr. 6. ,,Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință.” 2 Petru 3:9 (cf. Fapte 3:19-20)

Isus va reveni când nimic bun nu mai poate rezulta din ,,întârziere”.

Nr. 7 ,,Vegheați, dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru.” Matei 24:42

Concluzia: ,,semnele” încurajează vigilența spirituală continuă, nu speculațiile.

  1. REVENIREA DOMNULUI ISUS HRISTOS. SEMNE

DAN 12. 4.  …pecetluieşte cartea pînă la vremea sfîrşitului. Atunci mulţi o vor citi, şi cunoştinţa va creşte.

MAT 24. 7   … Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii;

– MAT 24. 9 …vă vor da să fiţi chinuiţi, şi vă vor omorî; şi veţi fi urîţi de toate neamurile pentru Numele Meu.

MAT 24. 10. … mulţi vor cădea, se vor vinde unii pe alţii, şi se vor urî unii pe alţii.

– MAT 24. 12. …din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.

MAT 24. 14. Evanghelia  aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfîrşitul.

MAT 24. 21. …atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n-a fost niciodată de la începutul lumii pînă acum, şi nici nu va mai fi.

– MAT 24. 24. … se  vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni…

MAT 24. 29. …”soarele se va întuneca, luna nu-şi va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer, şi puterile cerurilor vor fi clătinate.”   

–  MAR 13. 9… din pricina Mea veţi fi duşi înaintea dregătorilor şi înaintea împăraţilor, pentru ca să le slujiţi de mărturie.

MAR 13. 14. Cînd veţi vedea „urîciunea pustiirii” stînd acolo unde nu se cade să fie, cine citeşte să înţeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi.

LUC 17. 28-30  Ce s-a întîmplat în zilele lui Lot, se va întîmpla aidoma: oamenii mîncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau; dar, în ziua cînd a ieşit Lot din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i-a pierdut pe toţi.  Tot aşa va fi şi în ziua cînd se va arăta Fiul omului.

 LUC 21. 11. Pe alocuri vor fi mari cutremure de pămînt, foamete şi ciumi; vor fi arătări înspăimîntătoare şi semne mari în cer.

 LUC 21. 25. 26 …oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întîmpla pe pămînt…

 ROM 1. 30. bîrfitori, urîtori de Dumnezeu, obraznici, trufaşi, lăudăroşi, născocitori de rele, neascultători de părinţi…

– 1TE 5. 3. Cînd vor zice: „Pace şi linişte!” atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei…

–  1TI 4. 1. …unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor…

– 2TI 3. 1.4…oamenii…iubitori mai mult de plăceri decît iubitori de Dumnezeu

 2TI 3. 2. 5 …oamenii… avînd doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea.

    2TI 4. 3. … oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă…

–  2TI 4..4…  îşi vor da învăţători după poftele lor… se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.

– 2PE 2. 1… între voi vor fi învăţători mincinoşi care vor strecura pe furiş erezii nimicitoare

 2PE 3. 3-5  … batjocoritori plini de batjocuri… vor zice: „Unde este făgăduinţa venirii Lui?…” Căci înadins se fac că nu ştiu …

IAC 5. 3. … V-aţi strîns  comori în zilele din urmă!

– APO 7. 1. .. îngeri… ţineau cele patru vînturi ale pămîntului, ca să nu sufle vînt pe pămînt, nici pe mare, nici peste vreun copac.

APO 11. 18… Neamurile se mîniaseră…

– APO  11.18… să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!”

– APO 12. 17… balaurul, mîniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămăşiţa seminţei ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu, şi ţin mărturia lui Isus Hristos.

– APO 13. 3. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Şi tot pămîntul se mira după fiară.

APO 13. 14.15 (fiara)… I s-a dat putere … să facă să fie omorîţi toţi cei ce nu se vor închina icoanei fiarei.

– Apoc 13 17 … nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele  fiarei, sau numărul numelui ei.

– APO 14. 6.  …înger care zbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică pentru ca s-o vestească locuitorilor pămîntului…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

GIPHY App Key not set. Please check settings